Pult centrálnej ochrany - CI SERVIS SECURITY - YOUR GUARDIAN ANGEL
JABLOTRON

Pult centrálnej ochrany

 

Spoločnosť CI-servis poskytuje možnosť ochrany objektu pripojením chránených objektov na pult centralizovanej ochrany (PCO). Na monitorovanie objektov používa spoločnosť pulty centralizovanej ochrany s novým, moderným, hardwarovým a softwarovým vybavením. Vďaka tomu je možné pripojiť objekty akéhokoľvek typu (byty, rodinné domy, administratívne priestory, prevádzkové jednotky, peňažné ústavy aj objekty zvláštnej dôležitosti). Novinkou je moderný kamerový pult centralizovanej ochrany, s možnosťou pripojenia kamerového systému z chráneného objektu na naše operačné stredisko. Spoločnosť disponuje nepretržitou službou na operačnom stredisku PCO a vlastnými zásahovými jednotkami(ZJ). Po prijatí poplachového signálu a jeho vyhodnotení na operačnom stredisku nasleduje výjazd zásahovej jednotky, ktorá podľa požiadaviek klienta vykoná vonkajšiu, alebo vnútornú obhliadku objektu, zisťuje a vyhodnocuje príčiny vzniku poplachu. V prípade zistenia podozrenia z trestnej činnosti vykoná opatrenia na zaistenie páchateľa, zaistenie stôp, zaistenie objektu do príchodu polície a v ďalšom spolupracuje s orgánmi polície.

Pracovníci zásahovej jednotky CI-servis spĺňajú podmienky stanovené Zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti, a to z hľadiska bezúhonnosti, spoľahlivosti, odbornej spôsobilosti (preskúšavanej Ministerstvom vnútra SR), ako aj psychickej a fyzickej zdatnosti. Spoločnosť školí pracovníkov ZJ vo vlastnom školiacom stredisku školením odbornej spôsobilosti , výcvikom fyzickej zdatnosti , taktiky zásahu a streleckej prípravy. Školenia vykonávajú lektori z PZ SR, mestskej polície , prokuratúry, trénery a školitelia v oblasti bojových umení.

 
späť