Kontakt - CI SERVIS SECURITY - YOUR GUARDIAN ANGEL

Kontakt

Súradnice

zemepisná šírka a dĺžka: 48.706420, 21.245454

CI-servis a.s. Súkromná bezpečnostná služba

Werferova 3
040 01 Košice

tel./fax: +421 55 62 532 90-91
mobil: +421 905 319 121
e-Mail: cis@ci-servis.sk

reg. Okresný súd Košice I
Oddiel: Sa; Vložka číslo: 929/V

IČO: 36 180 459
IČ DPH: SK 2020057336
Banka: SK52 0900 0000 0004 4023 5604

CI-servis SK, s.r.o. Technická služba

Werferova 1
040 01 Košice

tel./fax: +421 55 62 532 90-91
mobil: +421 918 900 120
e-Mail: info@ci-servis.sk

reg. Okresný súd Košice I
Oddiel: Sro; Vložka číslo: 19216/V

IČO: 36 725 846
IČ DPH: SK 2022304867
Banka: SK54 0200 0000 0022 5715 4055
 
späť