Sme členom skupinu Atalian Global Services - CI SERVIS SECURITY - YOUR GUARDIAN ANGEL

CI-servis a.s. členom skupiny Atalian Global Services

Atalian Global Services

Skupina ATALIAN, jeden z najväčších poskytovateľov multitechnických služieb v oblasti facility manažmentu, pokračuje vo svojej expanzii aj v Slovenskej republike. Prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti ATALIAN CZ s.r.o. odkúpila podiel v košickej spoločnosti CI-servis a.s., ktorá patrí k stabilným poskytovateľom služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany majetku. Obe strany sa dohodli, že detailné podmienky transakcie nebudú zverejnené.

Podiel v spoločnosti CI-servis a.s. získal ATALIAN CZ s.r.o. odkúpením časti akcií spoločnosti s následnou opciou na odkúpenie až 100% akcií spoločnosti. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom zostáva JUDr. Róbert JANO, ktorý bude aj naďalej zodpovedný za strategické riadenie. Predsedom Dozornej rady sa stal Marián Čarnoký.

„CI-servis je skúsenou spoločnosťou so stabilnou pozíciou na trhu a potenciálom pre ďalší rast, pričom touto akvizíciou posilňujeme pozíciu skupiny ATALIAN na slovenskom trhu v segmente security. Spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom sofistikované služby a vstupom do nej získavame aj stabilný team kvalitných a skúsených zamestnancov“, zdôvodnil transakciu riaditeľ ATALIAN CZ Pavel Novotný.

„CI-servis a.s. má ambíciu byť popredným hráčom na trhu bezpečnostných služieb. Firmu sme budovali 14 rokov a vstup strategického partnera je zhodnotením našej doterajšej práce a veríme, že dostaneme vietor do plachiet aj vďaka zázemiu medzinárodnej spoločnosti so silným postavením na trhu“ povedal k transakcii JUDr. Róbert JANO.

ATALIAN má centrálu v Paríži a okrem Francúzska poskytuje široké spektrum multitechnických služieb v ďalších 13 krajinách Európy, severnej Afriky a stredného východu. Vo finančnom roku 2011 vykázala skupina ATALIAN s viac než 45 tisíc zamestnancami celkový obrat 1,1 miliardy eur. Na slovenskom trhu je ATALIAN prítomný od roku 2000.

 
späť