Bezpečnostné služby - CI SERVIS SECURITY - YOUR GUARDIAN ANGEL
 • Ochrana osoby a ochrana podujatí

  Strážna služba je jednou z hlavných činnosti našej spoločnosti. Pracovníci strážnej služby spoľahlivo chránia majetok klienta pred nepovolanými osobami, zabraňujú poškodzovaniu, zničeniu a odcudzeniu majetku zo stráženého objektu, chránia životy a zdravie klienta, alebo ním poverených osôb, udržujú verejný poriadok.

  viac...
 • Ochrana osoby a ochrana podujatí

  Zabezpečujeme poriadok na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia, alebo kultúrneho podujatia. Ochrana osoby – bodyguard, je zameraná na poskytovanie komplexného systému ochrany osoby a osobnosti klienta.

  viac...
 • Ochrana cennín

  Pracovníci spoločnosti vykonávajú spoľahlivú ochranu prepravovaných finančných hotovosti, cenín, drahých kovov, cenných listín, alebo iného majetku alebo pracovníkov klienta s finančnou hotovosťou, ceninou alebo iným majetkom.

 
späť